Aphrodes 5tet

23-10-2013 – Aphrodes 5tet (A. C Neto, L. Moretto, G. Burk, I. Legari, M. Ariano)
Forte Fanfulla, Roma